Transformatieinzorg Linus Vanlaere

Linus Vanlaere

Als zorgethicus ontwikkel ik in verandertrajecten graag het zorgethisch perspectief. Waar liggen zorgethische uitdagingen en kansen?

Concreet denk ik mee op denk- en ontwikkelingsdagen die door een collega van Transformatie in Zorg worden begeleid en die bedoeld zijn als scharnierpunten in een transformatieproces. Tenminste als de opdrachtgever ook die dimensie mee in spel wil brengen. Daarin speel ik mijn rol graag als ‘inbrenger’ van zin- en levensvragen en van ethische perspectieven.

Daarnaast neem ik zelf de begeleidersrol op in trajecten die zorgethiek betreffen: ethische dialoog over dilemma’s op organisatievlak, inspirerende workshops voor leidinggevenden rond presentie en zorgethiek, een lerende gemeenschap van mensen die van en met elkaar willen leren over goede zorg…

Meer over mijn achtergrond en visie: