Transformatieinzorg Vanessa De Mulder

Vanessa De Mulder

Mijn achtergrond en ervaring
Dankzij mijn rollen als HR Director, Manager ‘Mens & Organisatie’ en mijn ervaring als Organisatiearchitect en -adviseur, is mijn rugzak gevuld met expertise op vlak van leiderschap, (HR) strategie, organisatie en teamontwikkeling.

Je zou me kunnen omschrijven als een pragmatische strateeg: ik combineer een strategische blik met een pragmatische aanpak. Hiervoor kijk ik geregeld over het muurtje en ga ik graag out of the box te werk. Ik benader elke uitdaging vanuit een ‘drone view’: richtinggevend en met een brede kijk, maar tegelijkertijd ook dichtbij en realistisch. Hierbij vind ik het belangrijk om een ‘agile and growth mindset’ te hanteren: ‘eager to learn and to share’, durven experimenteren en al gaande aanpassen waar nodig.

Tot slot omschrijf ik mezelf als een verbinder waarbij ik aanstuur tot participatie, co-creatie en netwerking.

Mijn bijdrage binnen Transformatie in Zorg
Organisaties, teams en/of HR afdelingen co-creatief en participatief begeleiden in hun transitie naar een meer wendbare en toekomstgerichte manier van organiseren, beschouw ik als mijn missie. Hierin vind ik het cruciaal dat teams en medewerkers een centrale rol krijgen in het beleven van de visie en het realiseren van de strategische ambities.

Welke trajecten begeleid ik graag?
Impactvolle trajecten aangaan vanuit een intensieve begeleiding geven mij de grootste voldoening.

Leiderschap, wendbaar en strategische HR, organisatieontwikkeling en -structuur (waaronder IAO en agile design) zijn de domeinen waaruit ik energie put. Ik benader deze met een open blik en vanuit een brede expertise op mens en organisatie.

Waar kan je me nog vinden?
Ik hou van baseball kijken met mijn zonen maar sla ook graag zelf een balletje op het Padel-plein. Verder geniet ik graag van het gezelschap van vrienden op een terrasje of in het café van mijn echtgenoot.