Het échte kapitaal binnen zorg en welzijn is de mens.

Transformatie in Zorg engageert zich om een wezenlijke bijdrage tot verandering te leveren binnen de wereld van zorg en welzijn. Om tot een duurzaam resultaat te komen waar mensen echt voor mensen zorg dragen, verbinden wij ons steeds met de drie lagen in een zorg- en welzijnsorganisatie: bestuur, directie en hoger management, hun teams en de individuele medewerkers. Onze missie is om iedereen in zijn grootste kracht en talent te zetten, want leiderschap zit in elkeen. We geven inzicht in, en zoeken vooral samen naar de manier waarop dit mogelijk wordt. Zo creëren we meer dan de som der delen.

Hoe doen we wat we doen?
3 fasen van verandering.

De weg verkennen en kennismaking met je gids

De eerste stap richting verandering start met de analyse van de startvraag. Deze wordt diepgaand verkend en verfijnd zodat diepere pijnpunten en mogelijke verborgen onderstromen in het licht kunnen worden geplaatst. Op een liefdevolle manier gaan we de organisatie confronteren: wat is er écht te doen?

Eens we het doel helder hebben gemaakt, wordt de af te leggen weg uitgestippeld. Dit is een zeer participatief gebeuren waarbij we de nodige tijd nemen om diepgaand te luisteren naar alle stakeholders en medewerkers. We gaan waarderen van wat reeds goed is en brengen in kaart hoe we dat goede extra kunnen versterken (methodiek ‘appreciative inquiry’). Dit genereert een positieve veranderingsenergie in de organisatie: een cruciaal element dat ons in staat stelt om van hieruit contact te maken met het verlangen naar wat er te doen is in de volgende fasen.

In deze eerste fase maakt de organisatie kennis met zijn gids: de vaste partner die het aanspreekpunt zal zijn van de organisatie en die verbinding houdt met andere leden van het Transformatie in Zorg-collectief.

De weg uitstippelen en bouwen

Eens het einddoel helder is, rolt jouw gids samen met de dragers het actieplan uit. Hierin maken we een organisatieontwerp of een projectplan waarbij we de diverse stapstenen bepalen die nodig zijn om het af te leggen traject gefundeerd te kunnen bewandelen.

In elk traject gaan wij steeds verruimd te werk (organisatie, teams en individuen) en versmelten wij structuur met cultuur: hoe stel je een team samen, welke kernprocessen zijn er en hoe optimaliseren we die, welke overlegstructuur bouw je ter ondersteuning van de werking, … maar ook: hoe maak je je medewerkers waardengeoriënteerd, hoe verhoog je de oplossingsgerichtheid binnen teams, hoe verhoog je verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij medewerkers, … enz.

Samen op stap, totdat je er bent

Veranderen doe je door te doen. In de implementatiefase gaan we met z’n allen gezamenlijk op weg volgens het tempo dat zich aandient. Een goede gids volgt steeds de behoeften van zijn tochtgenoten en wandelt in functie van wat nodig is: op kop, ernaast of achteraan volgend. Wij kunnen vanuit de kracht van ons collectief zelfs dragen of verankeren waar het moet. Ook na het bereiken van de eindmeet bepalen wij zelf het tempo waarin we als gidsen van deze wandeling terug huiswaarts keren. We blijven consulteerbaar en roepbaar en kunnen nog een tijd lang intervisie doen of het beleidsteam coachen, maar willen geen afhankelijkheid creëren. Door onze kennis en knowhow achter te laten, bouwen we aan een autonoom klimaat in de organisatie waarbij wendbaarheid voorop staat.

Samen de weg plaveien richting de zorg van morgen.

Elk veranderingstraject bestaat uit sterke stapstenen die het pad vormgeven. Doordat we aan zoveel aspecten binnen een organisatie raken, ontstaat een unieke verwevenheid tussen diverse elementen die voor elk project weer anders is.

Als echte wegvoorbereiders halen we de juiste modellen en kaders uit onze rugzak die de organisatie stap voor stap verder op weg helpen. Deze stapstenen zijn cruciale ankers die in functie van de behoeften op dat moment worden ingezet.

Nederig in ons eigen kunnen.
Groots in de verbinding van ons collectief.

De synergie die tussen elk teamlid binnen ons collectief leeft, maakt van Transformatie in Zorg een partner die een volledig veranderings- of ontwikkeltraject kan richting geven en dragen.
Als echte gidsen en dragers wandelen wij mee tot aan de eindstreep en zelfs verder als dat nodig is.