Voor wie?

Transformatie in Zorg zet zich in voor alle organisaties binnen de zorg- en welzijnssector (ouderenzorgvoorzieningen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, VAPH-voorzieningen, kinderdagverblijven, ...) die bereid zijn om het pad van échte transformatie te bewandelen. Samen zoeken we naar de essentie die in het DNA van de organisatie verscholen ligt. We behouden wat goed is, en versterken waar nodig opdat de ziel van de organisatie (opnieuw) kan floreren. Zichzelf herontdekken of heruitvinden, vraagt moed en overgave. Al wandelend ontvouwt zich, ondanks het soms hobbelig parcours, echter steeds een mooie weg.

Wanneer?

Zowel externe als interne factoren maken dat het zorg- en welzijnsklimaat sterk onder druk staat. Het wordt steeds moeilijker om de visie op zorg, welzijn, wonen, leven en werken tastbaar te maken in de dagelijkse praktijk. Daarnaast sluit het aanbod of de kwaliteit van de dienstverlening niet meer aan bij de behoeften van elke cliënt of zorgontvanger en verwachten (toekomstige) medewerkers andere zaken dan voorheen.

Al deze uitdagingen ompolen, vraagt om een organisatie die volop bereid is te investeren in zichzelf en in haar mensen. Dit impliceert het helder hebben van de visie, de waarden en het gemeenschappelijk doel. Hiervoor zetten wij in op leiderschap, communicatie en teamontwikkeling om maar enkele van onze stapstenen te benoemen.

Wij gaan voor het geheel. Niet voor de deeltjes.

Het Transformatie in Zorg-collectief wil totale transformatietrajecten aangaan. Dit is enkel mogelijk wanneer je bereid bent om de initiële startvraag te verruimen tot een verweven geheel dat aan diverse aspecten binnen de organisatie raakt.

Daarom worden wij niet ingeschakeld om een geïsoleerd gegeven recht te trekken, maar schuilt de kracht van ons collectief in de totaalbegeleiding van een organisatie. We ijveren voor een duurzame verandering die voelbaar is op de werkvloer én zich doortrekt tot bij de zorgontvanger.

Maak kennis met ons groter geheel.

We zijn niet alleen, we zijn een vleugel van ConTribUte.