Transformatie in Zorg is een collectief van zorg- en welzijnsexperten met één missie:

échte verandering initiëren.

Vanuit een gezamenlijk verlangen en diep gewortelde ambitie om écht bij te dragen tot de zorg- en welzijnssector, ontstond Transformatie in Zorg. Wij zijn een collectief van betrokken sectordeskundigen en organisatiecoaches die gezamenlijk diepgaande transformatietrajecten in organisaties ondersteunen en begeleiden.

Transformatie in Zorg graaft dieper en gelooft in de kracht van verandering van onderuit. We doen dit door ons te richten op elk aspect van de organisatie en niet louter op de afgescheiden deeltjes. Wat ons drijft is het initiëren van verbinding: tussen missie, visie en praktijk, tussen directie en medewerkers, binnen en tussen teams, en tussen de organisatie en de cliënt. Hiervoor zetten we in op structurele en culturele verandering van binnenuit. We geloven immers dat het potentieel reeds in de organisatie aanwezig is, het is kunst het meer te gaan benutten.

Wat maakt ons zo uniek?

De kracht van ons collectief schuilt in het samen dragen van de noden binnen jouw organisatie, en in de bundeling van expertise en kennis. We zijn geen versnipperde entiteiten maar een verweven team van gidsen, dragers en mede-tochtgenoten met elk onze uniciteit. Hierdoor kunnen wij ons richten op diepgaande veranderingstrajecten waarbij meerdere aspecten binnen de organisatie worden aangeraakt.

Elke gids en drager binnen ons team, heeft zelf ‘met de botten in de modder gestaan’. Wij spreken jouw taal en weten hoe we de échte noden binnen een organisatie kunnen ontdekken, en hoe deze impactvol dient ontworpen te worden met het oog op kwaliteit voor zorg, wonen en leven én werken.

Aan de hand van een diepgaande kennismaking zijn wij in staat de initiële startvraag te verdiepen zodat ook de onderliggende vragen boven komen drijven. We bekrachtigen de aanwezige sterktes, en maken contact met dieperliggende noden en verlangens. Hiervoor verbinden we ons met elk niveau van de organisatie. Enkel zo komt het geheel in beweging.

Ook al tekenen we als gids, samen met de organisatie vooraf het traject uit, toch ontvouwt elke weg zich al wandelend. Met iedere onvoorziene bocht die verschijnt, behouden we de moed om vaste modellen los te laten en ons over te geven aan het niet-weten. Zo installeren we een basisvertrouwen in het omgaan met verandering, in het meegaan met wat zich aandient, een wendbare cultuur dus en laten we organisaties ervaren hoe ze op een flexibele en autonome manier kunnen omspringen met onverwachte uitdagingen in de maatschappij, de sector en hun organisatie.

We laten onze kennis en knowhow achter in de organisatie, zodat men ook zonder ons de weg verder kan bewandelen. Transformatie in Zorg gaat immers niet over ons, en misschien zelfs niet helemaal over jou. Het werkelijke kapitaal binnen de zorg zijn immers de mensen - de medewerkers. Deze willen we ten volle meenemen in het traject.

Hoe gaan we te werk?

Ons begeleidingstraject is er één voor mensen door mensen, en wordt gebouwd op drie fasen:

Analyse van de startvraag de weg verkennen
Opmaken van het actieplan uittekenen van de tocht
Implementatiefase we gaan samen op stap en wandelen mee tot je er bent

De weg die we voor jouw organisatie, haar teams en medewerkers/ klanten uitstippelen is geplaveid met goed doordachte stapstenen die wij verbinden met alle niveaus van de organisatiecultuur en -structuur.
Hierbij hanteren we onze integrale organisatiebril: van visieontwikkeling en het daarbij horend organisatieontwerp, over procesoptimalisatie, naar leiderschap en teamontwikkeling, tot het ondersteunen van individuen, en zo veel meer.

Samen onderweg.

Is jouw organisatie bereid om te doen wat nodig is om écht in verandering te gaan? Om werkelijk ‘te landen’? Om controle los te laten en zich over te geven aan de flow van het proces? Durf je daarbij ook jezelf in vraag te stellen?
Laat ons dan jouw gids, drager en tochtgenoot zijn langsheen de weg. Transformatie genereren doe je niet alleen.